GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
vedtægter


Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler


Stormflodssikring af Jyllinge NordmarkFacebook. Oversvømmelse i Jyllinge


o
pdateret 07.12.2016
webmaster

Kære alle i Jyllinge Normark og Tangbjerg,
I foråret, den 19. maj, var der stiftende generalforsamling til Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag. Både før og efter generalforsamlingen har der været arbejdet intenst på fremtidig sikring af området mod oversvømmelse. Fra de tidligste planer var vi klar over, at vi skulle igennem nogle ret langvarige processer inden kystbeskyttelsen kunne bygges.
Vi skal indstille os på, at kystsikringen ikke kommer før vinteren 2018-2019.
- Læs mere her


Send din mailadresse til medlemmer@bodshojgaard.dk
- så hjælper
du os med at blive bedre til at informere.
Grundejerforeningen vil meget gerne informere via denne hjemmeside, at sende breve ud, er både dyrt og besværligt, derfor vil vi gerne have en mailadresse fra dig, så sender vi til gengæld en besked ud på mail, når der er nyheder på Bodshøjgårds hjemmeside

Bemærk at medlemmerne er pr. 1. januar 2017 forpligtiget til at have oprettet e-mail og e-Boks med mindre undtaget herfor i henhold til gældende lovgivning.


Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse: bodshoejgaard@gmail.com.

Ønsker du at blive tilmeldt betalingsservice, skal du også sende en besked på ovenstående mail
- HUSK:
Det går ikke at skrive meddelelser til os på giro-indbetalingskortet !

Ny asfaltering på grundejerforeningens veje,


Fjorden d. 28. november 2016