GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD


Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse: bodshoejgaard@gmail.com

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
vedtægter


Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler

o
pdateret 01.06.2017
webmaster


Stormflodssikring i Jyllinge Nord

Tirsdag 6. juni:
Klima - og miljøudvalget, Roskilde kommune
Pkt. 97 Tidsplan for delafgørelse om ny bidragsfordeling, kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark
Pkt. 98 Handleplan for klimatilpasning - udsættelse af revision til 2018
Pkt. 101 Fællesregulativ for Værebro Å systemet

Torsdag 4. maj:
Nævn afgør sag om kystbeskyttelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klager i sagen om kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark. Klagenævnet blåstempler, at der kan bygges et kystbeskyttelsesprojektet, men fastsættelsen af grundejernes bidrag skal vurderes igen.
Lettelse i Jyllinge Nordmark: Dige-projektet får grønt lys
Se artikel fra Lokalavisen her


Tirsdag 2. maj - Klima- og Miljøudvalget, Roskilde Kommune
Pkt. 89: Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 - Jyllinge Nordmark - kommunens sagsfremstilling

Roskilde Avis d. 24. april 2017
Lokalplan ikke i orden: Klager udsætter diger ved Jyllinge
I en opsigtsvækkende afgørelse fra Planklagenævnet bliver Roskilde kommunes lokalplan for nye diger ved Jyllinge Nordmark kendt ugyldige og ophæves.

Flere informationer vedr.
oversvømmelserne i Jyllinge Nordmark

Sikring mod fjorden og langs åens udmunding
Der er brugt mange timer på møder og planer vedr. dette emne

Her er et overblik mht Roskilde Kommunes arbejde med "Bodil" og "Urd".

Digelag stiftet - ”Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag”
Digelaget har ikke en egen hjemmeside endnu, da vi endnu ikke har et budget og muligheder for drive en hjemmeside - mere info her.

Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge