GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
vedtægter

Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler

o
pdateret 06.03.2018
webmasterKystdirektoratet, marts 2018
Tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse ved Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune og Tangbjerg
i Egedal Kommune Klagefristen udløb mod slutningen af sidste uge. Der er kun kommet èn klage fra en
beboer i Jyllinge - det er lidt for tidligt med sikkerhed at afgøre om denne klage, som kan læses her,
har opsættende virkning.

Roskilde Kommune - uge 6, 2018, referat "klima- og miljøudvalget, se punkt 20 og 21
Pkt. 20 Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark
Pkt. 21 Orientering om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - høring af reguleringssag efter vandløbsloven

Roskilde Kommune - uge 1, 2018
Kystsikring i Jyllinge er nærmere et udbud
Arbejdet med at kystsikre Jyllinge Nordmark er nu så langt, at udbudsmaterialet til entreprenørerne
kan finpudses samtidig med, at klagenævn og andre myndigheder arbejder med de juridiske forhold

Alt om - Stormflodssikring i Jyllinge Nord

Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge

Næste generalforsamling er tirsdag d. 29. maj 2018

Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes
hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse:
bodshoejgaard@gmail.com

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Bodshøjgård ikke modtager en mail, når hjemmesiden
opdateres, kan du tilmelde dig her "nyt på hjemmesiden".