GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
vedtægter

Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler

o
pdateret 29.11.2017
webmaster29. november, 2017, Roskilde Kommune
Byrådet behandler den 29. november en mindre justering af, hvordan borgerbetalingen sammensættes
samt en justering af placeringen af Østdiget. I december sendes det sidste materiale til direktoratet,en forudsætning for, at den endelige godkendelse kan falde på plads.

27. november, 2017 - 17:00. Klima- og Miljøudvalget. Roskilde Kommune
Pkt. 185 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark - ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer
Forslag til ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer, har sammen med forslag til justeret projekt for Østdiget, været udsendt i høring efter kystbeskyttelseslovens § 4, i koordination med Egedal Kommune.
Byrådene i Roskilde og Egedal skal nu træffe endelig afgørelse om fremme af sagen, på baggrund af de modtagne høringssvar.

Alt om - Stormflodssikring i Jyllinge Nord

Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge

Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse: bodshoejgaard@gmail.com

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Bodshøjgård ikke modtager en mail, når hjemmesiden opdateres, kan du tilmelde dig her "nyt på hjemmesiden".