GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
Vedtægter
Ordensreglement
Privatlivspolitik

Fakta & diverse link

Strandarealet

Strandudvalget

Oplysninger til
ejendomsmægler


Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge

Stormflodssikring i Jyllinge Nord

Nabohjælp

o
pdateret 21.05.2021
webmaster

Generalforsamlingen for 2021 gennemføres som tidligere meddelt
tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00

(spisning fra kl. 18) på Bondestuen (Bygaden 51). Indkaldelse vil blive udsendt snarest muligt.

Her finder du indkaldelse til generalforsamlingen

Husk gyldigt Coronapas samt mundbind,såfremt I ønsker at deltage i spisning og generalforsamling, ellers vil vi være nødsaget til at nægte Jer adgang.

30. marts 2021 - idag er blevet åbnet for gennemsejling af den nye sluse ved ud og indsejling til Værebro Å. Denne gennemsejling skal bruges fra i dag. Omlægningskanalen vil blive lukket inden for de kommende dage og må ikke længere bruges.
Se hele meddelelsen fra Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag her


Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse:
bodshoejgaard@gmail.com

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Bodshøjgård ikke modtager en mail, når hjemmesidenopdateres, kan du tilmelde dig her "nyt på hjemmesiden".