GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
vedtægter


Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler

o
pdateret 24.04.2017
webmaster

Tirsdag 2. maj - Klima- og Miljøudvalget, Roskilde Kommune
Pkt. 89: Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 - Jyllinge Nordmark - kommunens sagsfremstilling

Roskilde Avis d. 24. april 2017
Lokalplan ikke i orden: Klager udsætter diger ved Jyllinge
I en opsigtsvækkende afgørelse fra Planklagenævnet bliver Roskilde kommunes lokalplan for nye diger ved Jyllinge Nordmark kendt ugyldige og ophæves.

Flere informationer vedr.
oversvømmelserne i Jyllinge Nordmark

Sikring mod fjorden og langs åens udmunding
Der er brugt mange timer på møder og planer vedr. dette emne

Her er et overblik mht Roskilde Kommunes arbejde med "Bodil" og "Urd".

Digelag stiftet - ”Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag”

Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge


Du kan sende din mailadresse til medlemmer@bodshojgaard.dk
Bemærk at medlemmerne er pr. 1. januar 2017 forpligtiget til at have oprettet e-mail og e-Boks med mindre undtaget herfor i henhold til gældende lovgivning.


Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse: bodshoejgaard@gmail.com.