GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
vedtægter

Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler


Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge

Stormflodssikring i Jyllinge Nord


o
pdateret 06.05.2018
webmasterGeneralforsamling tirsdag d. 29. maj 2018, kl. 19. Der vil blive serveret en hovedret kl. 18 – 19
Tilmelding her, til spisning i forbindelsen med generalforsamlingen senest søndag d. 20. maj,
oplys antal (1 eller 2 peroner ): bodshoejgaard@gmail.com


Seneste nyt
Byrådet har genvedtaget lokalplanen for Jyllinge Nordmark 26. april 2018
Jyllinge Nordmark med sammenfattende miljøredegørelse.
Information omkring forløbet på kystsikringen og den fremtidige tidsplan.
Der er nu lagt rør ned og forberedt til dræn på bagsiden af det kommende dige og der er gjort de nødvendige forberedelser til at vi kan modtage jord til terrænreguleringen som formodentligt vil starte omkring den 1 maj.
Der har været gennemgang på området med entreprenør og vi er ved at få de sidste tidsplaner på plads sammen med en All Risk forsikring på det kommende arbejde.
Mere information her : Orientering til alle grundejere

Roskilde Kommune, 6. april: Milepæl for kystsikring i Jyllinge Nordmark
Den sidste klagefrist med opsættende virkning for kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark er nu udløbet.
Projektet er sendt i EU-udbud og den sidste politiske vedtagelse forventes at ske på byrådsmødet den 25. april. http://roskilde.dk/nyheder/borger/milepael-kystsikring-i-jyllinge-nordmark

Lokalplan 668 - Jyllinge Nordmark
Roskilde Kommune vedtog i november 2015 lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark, som imidlertid blev erklæret ugyldig af Planklagenævnet i april 2017 grundet processuelle fejl.
Lokalplan 668 er stort set identisk med den aflyste lokalplan 612, men der er sket tilretninger i forhold til kystsikring langs fjorden og Værebro Å samt foretaget enkelte andre justeringer.
Link til Lokalplan 668 -
https://drive.google.com/file/d/1rW5_3GH5RDIi4cc78gqTBpXbRmRbMKAU/view?ts=5ab63690
eller download lokalplanen direkte fra hjemmesiden her

Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes
hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse:
bodshoejgaard@gmail.com

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Bodshøjgård ikke modtager en mail, når hjemmesiden
opdateres, kan du tilmelde dig her "nyt på hjemmesiden".