GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
Vedtægter
Ordensreglement
Privatlivspolitik

Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler


Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge

Stormflodssikring i Jyllinge Nord


o
pdateret 12.06.2020
webmaster

Bemærk: Årets generalforsamling er udsat til 22. september 2020,
indkaldelse vil blive udsendt primo september.


Kære alle,
Mette Gjerskov var lige forbi for at fortælle, at vores lovforslag kommer til førstebehandling allerede på fredag (24/4) i næste uge.
Det er hurtigere end jeg havde turdet håbe på når vi tager denne tid med Corona i betragtning.
I kan se forslaget på: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l132/index.htm
Vi håber på at byggeriet kan blive så færdigt, så vi klarer næste vinter.

Mange tak til Mette som har arbejdet for at loven bliver behandlet i dette forår.

Philip Lange Møller

Opdaterting: Forslaget blev vedtaget d. 14.05.2020


Kampen for at komme i jorden igen fortsætter
Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget har nu godkendt, at der skal indhentes en
udtalelse fra miljøministeren i forhold til fravigelsesbestemmerne i habitatreglerne.
Som grundlag herfor er høringssvar og "Miljøkonsekvensrapport for projekt til beskyttelse mod oversvømmelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg" sendt til ministeren.
Læs mere her -
https://roskilde.dk/nyheder/kontakt/kampen-komme-i-jorden-igen-fortsaetter


Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes
hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse:
bodshoejgaard@gmail.com

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Bodshøjgård ikke modtager en mail, når hjemmesiden
opdateres, kan du tilmelde dig her "nyt på hjemmesiden".