GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Bodshøjgårds
Vedtægter
Ordensreglement
Privatlivspolitik

Fakta & diverse link

Strandarealet

Oplysninger til
ejendomsmægler


Facebook. Oversvømmelse i Jyllinge

Stormflodssikring i Jyllinge Nord

Nabohjælp

o
pdateret 28.09.2020
webmasterKampen for at komme i jorden igen fortsætter
Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget har nu godkendt, at der skal indhentes en
udtalelse fra miljøministeren i forhold til fravigelsesbestemmerne i habitatreglerne.
Som grundlag herfor er høringssvar og "Miljøkonsekvensrapport for projekt til beskyttelse mod oversvømmelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg" sendt til ministeren.
Læs mere her -
https://roskilde.dk/nyheder/kontakt/kampen-komme-i-jorden-igen-fortsaetter


Hvis du har en besked til grundejerforeningen eller vil spørge om noget, kan bestyrelsen kontaktes hver torsdag i tidsrummet 17.30 til 18.30 på telf: 23 98 70 20 eller på denne mailadresse:
bodshoejgaard@gmail.com

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Bodshøjgård ikke modtager en mail, når hjemmesidenopdateres, kan du tilmelde dig her "nyt på hjemmesiden".