GRUNDEJERFORENINGEN BODSHØJGÅRD
Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og referater

Generalforsamling

Vedtægter

Fakta

Strandarealet

Grundejerforeningen
Rådalsgård 1

Retur til forsiden


Nyttige links:

Roskilde Kommune
Jyllinge Centret
Egnshistorie
Biblioteket

Fakta

 
Kontigent Havnen ved Rådalsgård
Historie
Område
Vandværk
Transport og trafik
IndkøbKontigent
Kontigentet for at være medlem af grundejerforeningen er årligt 1.200 kr til Grundejerforeningen og 800 kr til vejfonden, ialt 2.000 kr.
Beløbet opkræves årligt pr. primo året og skal være grundejerforeningen i hænde senest den 1. marts. Grundejere der ikke er tilmeldt PBS, vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 100,00. Ifm. ændret opkrævningsperiode vil grundejere også modtage en opkrævning medio 2018 som skal betales senest 12. august - dog kun på ½ års kontingent.
Til jer som stadig indbetaler via Girokort: vil I være venlige ikke at skrive meddelelser til foreningen/kassereren på disse. Vi ser dem ikke.
Det er aftalt, at de grundejere der ikke betaler rettidigt sendes videre til rykkerprocedure hos grundejerforeningens advokat. Det betyder, at den omkostning, som grundejerforeningen har i forbindelse med denne rykkerprocedure, vil gå fra vores opsparing. Vi henstiller derfor meget kraftigt til, at betaling forfalder rettidigt. Dette skal også ses i lyset af, at vi ikke ønsker at forhøje kontingentet.

Historie
Grundejerforeningen  blev stiftet i 1966. Dengang var Nordmarken en mark. Støt og roligt blev området bebygget med sommerhuse.
Jyllinge Nordmark blev i 1991 ændret fra sommerhusområde til helårsområde, hvilket har givet et pragtfuldt område præget af store veltilplantede grunde og rigtig meget vækst.

Område
Følgende veje er med i grundejerforeningen:
Mågevej, Høgevænget, Ternevej, Stærevej, Kolibrivej, Glentevej, Andebakken, Bogfinkevej, Birkevej, Poppelvej, Osvej (nr. 26, 28, 30 og 32), Lindevej og Fyrrevej.

Området er et fredeligt område med nye huse, gl. huse og sommerhuse. Der er ikke langt til Roskilde Fjord, hvor beboerne har strandret til et areal beliggende ved Roskilde Fjord. Dette areal ligger for enden af Rådalsvej på den anden side af Nordmarksvej. Her findes en lille pakerinsplads med et skilt der tilkendegiver hvilke foreninger der har strandret og deriblandt Grundejerfoeningen Bodshøjgård..
Et dejligt område som sagtens kunne tåle at blive brugt lidt mere. Se mere her.

Værebro Vandværk
Vandværkets adresse:
Agnetevej 41. 4040 Jyllinge
Ved ledningsbrud kontakt telefonnummer: 47 77 77 53 (SHT Vand & Miljø)
På hjemmesiden finder du oplysninger om vandværket

Transport og trafik
Offentlige transport: busserne 358, der kører til Stenløse st. og 600S der kører mellem Roskilde/Hundige og Hillerød.
OBS: Busruter 358 og 600S er omlagt fra 23. april til 1. september 2019 - se mere her.

Indkøb
Indkøbsmuligheder er der også. På Bromarken v. Osvej er der en Rema,1000
og en Netto, som har åbent alle dage fra 8-21. Og så er der selvfølgelig Jyllinge Centret med apotek, banker, tøjbutikker, supermarkeder.